Fagdag for diakonar og diakoniarbeidarar

Praktisk informasjon

Frå:17.2.2020 - kl.09.30

Til:17.2.2020 - kl.16.00

Stad:Haraldsplass

Arrangør:Bjørgvin bispedømekontor

Tema: «På sporet av diakonal identitet og praksis - en workshop om diakoners selvforståelse og yrkesutøvelse».

Gjest: Marianne Rodriguez Nygaard