Fagdag for diakonar

Praktisk informasjon

Frå:3.9.2018 - kl.09.30

Til:3.9.2018 - kl.16.00

Stad:Kirkens bymisjon, Kong Oscars gt. 62 (Bergen)

Arrangør:Bjørgvin bispedøme

Tema: Utanforskap