Fagdagar for prestar tilsett av Bjørgvin bispedømeråd

Praktisk informasjon

Frå:5.6.2018 - kl.11.00

Til:6.6.2018 - kl.16.00

Stad:Ulvik

Arrangør:Bjørgvin bispedømeråd

Fagdagar for prestar med Bjørgvin bispedøme som arbeidgjevar. Tema for samlinga i Ulvik er "Å vera kyrkje i vår tid". Fagdagane er obligatoriske for prestar tilsett av Bjørgvin bispedømeråd.  I den grad det er plass, vil møtet også vera ope for prestar i Bjørgvin med andre arbeidsgjevarar. 

Meir informasjon om fagdagane finn du på kyrkja sitt intranett Kyrkjebakken.

Det er eigne samlingar for ein del av dei andre faggruppene i kyrkja andre tider i 2018. Etter planen blir det Stiftsdagar for alle tilsette i 2019. 

Biskopen kallar inn til fagdagar for prestar i Ulvik.