Fagdagar for prestar tilsett av Bjørgvin bispedømeråd

Praktisk informasjon

Frå:5.6.2018 - kl.11.00

Til:6.6.2018 - kl.15.00

Stad:Ulvik

Arrangør:Bjørgvin bispedømeråd

Fagdagar for prestar tilsett av Bjørgvin bispedømeråd