Fagdagar trusopplæring

Praktisk informasjon

Frå:11.6.2018

Til:12.6.2018

Stad:Bergen

Arrangør:Bjørgvin bispedøme

Meir informasjon kjem.