Mellom kall og kvile

Praktisk informasjon

Frå:23.3.2017

Til:24.3.2017

Stad:NLA Høgskolen

Arrangør:Samarbeidsprosjekt mellom NLA, Den Norske Kirke v/Bjørgvin bispedøme, Indremisjonsforbundet, Den Evangelisk Lutherske Frikirke, Norsk Luthersk Misjonssamband, Normisjon, Norges Kristelige Student- og Skoleungdomslag og Søndagsskolen Norge

I mars arrangeres fagkonferansen om kristent ungdomsarbeid, "Mellom kall og kvile". Det er et viktig møtested for alle som er opptatt av kirkens møte med, og satsing, på ungdom. Det blir spennende foredrag og seminarer.

Ungdom i dag omtales ofte som skikkelige, flinke og stresset. Kravet om å lykkes og "likes" ropes fra ulike arenaer. Dramatisk økning i utskriving av antidepressiva, særlig til unge jenter, gjør at det er aktuelt å sette fokus på hvordan det er å være ung i dag. Hvordan er balansen mellom kall og hvile?

I år er det Luther-jubileum og vi inspireres til å se nærmere på hvordan vi kan leve og forstå utfordringen i kallet og betydningen av hvilen. Dette samler vi oss om på fagkonferansen om kristent ungdomsarbeid på NLA Høgskolen 2017. Målgruppe for konferansen er ansatte i kirke, organisasjoner, frivillige og studenter.

Seminar: I år er det laget en ny vri på seminarene. Det blir kun mulig å velge ett seminar etter lunsj hver dag. Hvert seminars lengde har økt slik at vi skal kunne fordype oss mer i hvert tema. Seminarene er lagt opp slik at en kan få praktisk hjelp, og nyttige redskap, til å jobbe videre med de ulike temaene i egne sammenhenger.