Førdag til Trosopplæringskonferansen

Praktisk informasjon

Frå:16.10.2018 - kl.12.00

Til:16.10.2018 - kl.18.00

Stad:Comfort Runaway hotell, Gardemoen, Oslo

Arrangør:Bjørgvin bispedøme

«Det gode felleskapet»

Velkommen til Seminar og "Førdag" på Gardemoen.

Vi har fått til en dagpakke på Runway Comfort hotell, rett ved siden av The Cube, der Trosopplæringskonferansen skal være påfølgende dag. Vi har møterom fra kl 13-18, men lunsjbuffen er klar fra kl 12, så vi spiser først og er klar kl 1300 til seminarer. 

Vi har 3 gjester den dagen. 

Vi åpner med Ruth Skree . Hun jobber nå som lederutviklingskonsulent i NLM-Ung og har en bred bakgrunn som foredragsholder fra forskjellige sammenhenger, blant annet i Areopagos og «Etter Kristus» (Substans) Vi gleder oss til å høre hennes vinkling på temaet.

Nummer 2 ut er Karsten Torp, kateket på Gjøvik. Han vil snakke om LUPY, Hvordan de har bygget opp et ungdomsarbeid og felleskap rundt Trosopplæring og Konfirmantarbeid. De har vært nominert 2 ganger til trosopplæringsprisen, les mer her : 
https://kirken.no/nb-NO/fellesrad/gjovik/Annet/KirkenMIN/lupy-lederutvikling-pa-ynglingen/

Sara Birgitte Øfsti Nesje vil snakke om: "Vekk med skjermen, - møt mennesket". Hvordan kan vi som kirke skape et annet type felleskap og med et annet format enn i skolen og andre steder? Hun jobber som forteller og kursholder ved siden ved siden av å være lektor på Oslo Met.-  www.sarabirgitte.no

Vi mener det vil være en nyttig dag for alle og har satt en egenandel på kr 150 for hele dagen inklusiv lunsj og kaffepauser.

Påmelding så snart som mulig, senest innen 20-sep.

(PS. Det går an å bare komme på seminardagen, selv om en ikke skal på trosopplæringskonferansen: )

Birkeland kirke, foto Morten Wanvik