Mi kyrkje - inspirasjonsdag for valde soknerådsmedlemer i Bjørgvin

Praktisk informasjon

Frå:17.11.2018 - kl.11.00

Til:17.11.2018 - kl.16.15

Stad:Knarvik kyrkje

Arrangør:Bjørgvin bispedøme

Biskop Halvor Nordhaug
Professor Magne Supphellen: «Bygge kyrkje - bygge relasjonar»
Panelsamtale. «Slik ser eg kyrkja» med journalist Frøy Guldbrandsen, Bergens Tidende, journalist Tarjei Gilje, Dagen og biskop Halvor Nordhaug
Rådgjevar Evy Torunn Nyvoll , Det Norske Misjonsselskap: «Use Your Talents»
Prost Helge Taranrød, Nordhordland prosti, moderator.

Pris: Gratis, inkl. lunsj og kaffi.
Påmelding innan 14. november 2018, sjå lenke nedanfor

Ill. www.pixabay.com/keithJJ