Leiarkonferanse for kyrkjeverjer og proster

Praktisk informasjon

Dato:7.3.2018

Stad:Bergen

Arrangør:Bjørgvin bispedøme / kyrkjeverjelaget