Luther øre - I fotspora til reformasjonen med Gunnstein Akselberg

Praktisk informasjon

Frå:10.5.2017 - kl.19.00

Til:10.5.2017 - kl.20.30

Stad:Litteraturhuset i Bergen

Arrangør:Bjørgvin bispedøme

Professor Gunnstein Akselberg gjestar Luther øre og delar frå ein artikkelserie om Luther. Akselberg har i Avisa Hordaland i ein serie på 10 heilsider undervist lesarane om Luther og det lutherske og slik plassert reformasjonen inn i eit breiare samfunnsperspektiv. No også for byfolk!  Vert er domprost Jan Otto Myrseth.