Luther øre: Reformasjonen og kunsten

Praktisk informasjon

Frå:15.3.2017 - kl.19.00

Til:15.3.2017 - kl.20.30

Stad:Litteraturhuset i Bergen

Arrangør:Bjørgvin bispedømme i samarbeid med Litteraturhuset

Med kunsthistoriker Gunnar Danbolt. Vår alles kjære kunstformidler, Gunnar Danbolt, har kunstteori og kunstpedagogikk som sine spesialiteter. Han har i skrift og tale spredt kunnskap om kunst og kunstproblemer vedrørende alle historiske epoker. Denne kvelden deler han sin kunnskap og sitt syn på reformasjonen og kunsten. Arrangementet er støttet av Fritt Ord. Pris: 85/55,- (honnør).