Luthernatt: Oppdag Nonneseter

Praktisk informasjon

Frå:3.3.2017 - kl.19.00

Til:3.3.2017 - kl.20.30

Stad:Nonneseter (ved Bergen offentlige bibliotek)

Arrangør:Reformasjonsbyen Bergen

Introduksjon v/forsker Åslaug Ommundsen. Tid: kl. 19:00/19:30/20:00