Møte i nominasjonskomiteen for prestar og lek kykjeleg tilsett

Praktisk informasjon

Frå:19.3.2019 - kl.11.30

Til:19.3.2019 - kl.14.00

Stad:Bjørgvin Bispedømmekontor

Arrangør:Valrådet i Bjørgvin

Det blir møte for nominasjonskomiteane for prestar og lek kykjeleg tilsette 19.03.19 kl. 11:30. Vi begynner med mat, før de går over til arbeidet med nominasjonslista.