Stiftsdagar for alle 12. - 13. juni

Praktisk informasjon

Frå:12.6.2019 - kl.10.00

Til:13.6.2019 - kl.16.00

Stad:Bergen

Arrangør:Bjørgvin bispedømeråd i samarbeid med Kyrkjeverjelaget

Stiftsdagar for alle tilsette i kyrkjelydane i Bjørgvin.