Temasamling: Skole/barnehage - kirke

Praktisk informasjon

Frå:20.3.2019 - kl.13.30

Til:20.3.2019 - kl.16.00

Stad:Arna kyrkjelydshus

Arrangør:Bjørgvin bispedøme i samarbeid med Arna menighet

Målgruppe : Barnehageansatte, styrere,  Lærere i barneskolen, og andre ansatte i Den norske kirke med ansvar for dette feltet.

TEMA: 1: Muligheter og begrensninger for aktiviteter i regi av barnehage/skole knyttet til rammeplanen: Ved Berit Nøst Dale, fra NLA.

 ( "barnehagen skal bygge på grunnleggende verdier i kristen og humanistisk arv og tradisjon, slik som respekt for menneskeverdet og naturen, på åndsfrihet, nestekjærlighet, tilgivelse, likeverd og solidaritet, verdier som kommer til uttrykk i ulike religioner og livssyn og som er forankret i menneskerettighetene" )

TEMA 2 : Praksisfortellinger

TEMA 3 : Hva kan barnehage/skoler "bestille" fra kirken

 

Pizza/ kaffe 13.30-14.
Foredrag begynner presis kl. 14.
Påmelding innen 18.03.18