Trafikksikkerhetsdagen

Praktisk informasjon

Frå:25.8.2018 - kl.12.00

Til:25.8.2018 - kl.15.00

Stad:Festplassen, Bergen

Arrangør:Bjørgvin bispedøme i samarbeid med Trygg Trafikk, NAF, Bergen kommune, Hordaland fylkeskommune, Statens vegvesen, Bergen brannvesen, Politiet m.fl.