Trosopplæringskonferansen 2018

Praktisk informasjon

Frå:17.10.2018

Til:17.10.2018

Stad:The Qube, Gardermoen

Arrangør:Kirkerådet og IKO - Kirkelig pedagogisk senter

Det er klart for den 18. trusopplæringskonferansen i rekka, og i 2018 er det 15 år sidan trusopplæringsreformen vart vedtatt i Stortinget. Tema er "Hellig alminnelig", og på konferansen vert ein invitert til å fordjupe seg i kva det vil seie å vere både heilag og alminneleg. I forkant av Trosopplæringskonferansen 2018 vert det også arrangert Førdag for deltakarar frå Bjørgvin bispedøme. Sjå lenke nederst på sida.