Valkurs for Nordfjord prosti

Praktisk informasjon

Frå:17.1.2019 - kl.18.00

Til:17.1.2019 - kl.21.30

Stad:Kyrkjetunet, Eid

Arrangør:Valrådet i Bjørgvin, prosten i Nordfjord og kyrkjeverja i Eid.

Kurs om kyrkjevalet for sokneråd og administrasjon.

Kvart sokneråd kan senda leiar/nestleiar, leiar for nominasjonsnemnd, evt. informasjonsansvarleg eller andre og ein tilsett frå fellesrådet sin administrasjon.

Kurset startar med servering kl. 18, sjølve kurset ca kl. 18.30
Kaffipause undervegs.

Val av medlem til nominasjons-komité

På valkurset skal soknerådsleiarane velja Nordfjord sitt medlem i nominasjons-komité for bispedømerådsvalet

Påmelding

Kjem seinare.