Visitas i Øygarden - utsett til mars 2022

Praktisk informasjon

Frå:3.2.2021

Til:7.2.2021

Stad:Sokna i Øygarden

Arrangør:Bjørgvin biskop

På grunn av smittevernsituasjonen, er visitasen utsett frå februar 2021 til 22. mars 2022.