Visitas i sokna på Voss

Praktisk informasjon

Frå:22.9.2020

Til:27.9.2020

Stad:Sokna på Voss

Arrangør:

Biskopen i Bjørgvin skal på visitas i sokna på Voss 15. - 17. og 20. september. For meir informasjon om kyrkja på Voss, sjå www.voss.kyrkja.no