Visitas ved Haraldsplass diakonale sjukehus

Praktisk informasjon

Frå:8.5.2018

Til:9.5.2018

Stad:Haraldsplass diakonale sjukehus

Arrangør:Bjørgvin biskop