Visitas i Gloppen

Praktisk informasjon

Frå:8.5.2019

Til:12.5.2019

Stad:Gloppen

Arrangør:Bjørgvin biskop

Biskopen i Bjørgvin har visitas i Gloppen i Nordfjord prosti, 8. - 10. og 12. mai 2019.