Tilsetjing i tre prestestillingar

Bjørgvin bispedømeråd har i møte 8. desember gjort tilsetjing i tre prestestillingar, Bergen domkirke menighet, Vikøy og Søreide.

Spesialprest i Bergen domkirke menighet:
Hildegunn Isaksen

Sokneprest i Vikøy sokn, Hardanger og Voss prosti:
Roar Strømme

Sokneprest i Søreide sokn, Fana prosti:
Gunnar Mindestrømmen

 

Tilbod om stilling vert sendt, og dei tilsette får 8 dagars frist på å melde om dei vil ta i mot stillinga. 

Kontaktinformasjon for Bjørgvin bispedøme

Bjørgvin biskop og bispedømeråd Strandgaten 198 Postboks 1960, Nordnes 5817 Bergen

Telefon: 55 30 64 70
E-post: bjoergvin.bdr@kyrkja.no
Org.nr: 818 066 872
kontonr. 2801.45.98164 - merk alle innbetalingar med ref. 270 + forklarande tekst

Kontortid: 08.30-15.00 Telefontid: 09.00-14.30