Bli med på 7-tårnstur

Reformasjonsbyen Bergen har utvikla ein ny bytur frå tårn til tårn i Bergen.

Bergen er kjent for sine 7 fjell og har i mange år hatt sin 7-fjellstur. Byen har også mange tårn. I samband med Lutherjubileet i Reformasjonsbyen Bergen, gjekk tankane til Martin Luther som er kjent for si tårnoppleving (han skal ha vore oppe i eit tårn då det gjekk opp for han at vart godteken av Gud på grunn av det Jesus gjorde for han, ikke på grunn av eige strev). 

- Kunne vi få til ei tårnvandring i Bergen, ein 7-tårnstur ? I samarbeid med Kirkekunstsamlingen ved Universitetsmuseet i Bergen, fann vi fram til 12 tårnstader. Fleire av tårna var knytta til klostervesenet sine kyrkjer, som ikkje finst lenger i dag, men vi veit kvar dei låg og dei er teikna inn på eit kart som vi har fått laga, fortel Torfinn Wang og Elizabeth Bovoli som har hatt ansvar for å utvikla 7-tårnsturen. Elizabeth har også hatt ansvar for å utforma kartet som har illustrasjonar av Elisabeth Moseng.

Kartet kan brukast når som helst, men premieren er laurdag 4. mars i tida 11 - 16. Då kan dei som vil, møta opp i Nykirken for å henta seg kart og det vankar premiar til alle, anten ein ønskjer å gå «7-tårnsturen», besøke 4 tårn  eller alle 12 tårna.

I tillegg til informasjon på kartet, har leiar for Universitetsmuseet si kyrkjekunstsamling, Justin Kroesen, utvikla ei eiga nettside med byvandring i Bergen anno 1517. Den er førebels berre med engelsk tekst.

Sjå lenke nedanfor.  

Kontaktinformasjon for Bjørgvin bispedøme

Bjørgvin biskop og bispedømeråd Strandgaten 198 Postboks 1960, Nordnes 5817 Bergen

Telefon: 55 30 64 70
E-post: bjoergvin.bdr@kyrkja.no
Org.nr: 818 066 872
kontonr. 2801.45.98164 - merk alle innbetalingar med ref. 270 + forklarande tekst

Kontortid: 08.30-15.00 Telefontid: 09.00-14.30