Konsert for Egon Askvik

Egon Askvik vart minna med verdig og vakker konsert i samband med markering av Johan Nordahl Brun-prisen 2017 den 23. april.

Det var biskopen si årlege mottaking i Korskirken som denne gongen vart ein konsert i staden for den vanlege utdelinga av Johan Nordahl Brun-prisen. Årest prisvinnar, Egon Askvik, døydde nyttårsaftan, og fekk difor ikkje teke imot prisen. 

Familen Askvik si gruppe askvik5 framførte ei rekkje salmar, og på dei fleste fekk dei mange frammøtte vera med på songen. 

I tillegg var det tale ved biskopen og kollekt til Kirkens nødhjelp som også var mottakarar av prispengane på 20.000 kr. 

Lenke til biskopens tale nedst på sida.

Kontaktinformasjon for Bjørgvin bispedøme

Bjørgvin biskop og bispedømeråd Strandgaten 198 Postboks 1960, Nordnes 5817 Bergen

Telefon: 55 30 64 70
E-post: bjoergvin.bdr@kyrkja.no
Org.nr: 818 066 872
kontonr. 2801.45.98164 - merk alle innbetalingar med ref. 270 + forklarande tekst

Kontortid: 08.30-15.00 Telefontid: 09.00-14.30