Lutheranarar og katolikkar - frå konflikt til fellesskap?

Sjå video frå møtet "Luther øre" 8. februar då søster Else-Britt Nilsen frå Den katolske kyrkja var gjest hos biskop Halvor Nordhaug på Litteraturhuset.

Nilsen er dominikanar, teolog og ein veteran i økumenisk arbeid. Ho har vore styreleiar for Norges kristne råd, arbeida som forskar ved TF, vore statsstipendiat og professor II ved MF.

I dag er sr. Else-Britt bl.a. medlem av Den katolsk-lutherske samtalegruppa i Noreg og generalpriorinne for kongregasjonen Notre-Dame de Grâce. Ho er også europeisk koordinator for Dominican Sisters International – eit verdsomspennande samarbeidsorgan for nærare 30 000 dominikanarsøstre. 

Kontaktinformasjon for Bjørgvin bispedøme

Bjørgvin biskop og bispedømeråd Strandgaten 198 Postboks 1960, Nordnes 5817 Bergen

Telefon: 55 30 64 70
E-post: bjoergvin.bdr@kyrkja.no
Org.nr: 818 066 872
kontonr. 2801.45.98164 - merk alle innbetalingar med ref. 270 + forklarande tekst

Kontortid: 08.30-15.00 Telefontid: 09.00-14.30