Nytt opptak til arbeidsvegleiing

I januar 2017 startar Bjørgvin bispedøme opp ei ny tverrfagleg ABV-gruppe.

Det vil vera opptak av nye deltakarar både til denne gruppa og nokre av gruppene som alt er i gang. For meir informasjon og påmelding, sjå lenke nedst på sida.

Velkomen med!

Kontaktinformasjon for Bjørgvin bispedøme

Bjørgvin biskop og bispedømeråd Strandgaten 198 Postboks 1960, Nordnes 5817 Bergen

Telefon: 55 30 64 70
E-post: bjoergvin.bdr@kyrkja.no
Org.nr: 818 066 872
kontonr. 2801.45.98164 - merk alle innbetalingar med ref. 270 + forklarande tekst

Kontortid: 08.30-15.00 Telefontid: 09.00-14.30