Kirken.no bruker såkalte cookies til trafikkmåling og optimalisering av innhold. Hvis du klikker «Jeg forstår, lukk meldingen» aksepterer du at vi bruker cookies på sidene. Vil du vite mer om cookies, trykk «les mer».

Jeg forstår, lukk meldingen

Les mer

Hjelp til å oppdage Guds fotspor

I Bjørgvin har vi de siste årene hatt et tilbud om åndelig veiledning for medarbeidere i kirken og det kristne organisasjonslivet. Nå har det skjedd endringer i organiseringen av tilbudet, men fortsatt kan alle som ønsker det, få åndelig veiledning.

Tekst og foto: Tor Kristiansen, Bergen kirkelige fellesråd

– Åndelig veiledning er på mange måter en gave, et tilbud om en god samtale i trygge rammer om relasjon til Gud. Mange har erfaring av det er godt å snakke med andre om tro, sier Bård Haukedal.
Han er personalprest ved biskopens kontor og har som en av sine oppgaver å administrere tilbudet om åndelig veiledning. Tilbudet har alt eksistert i noen år gjennom Senter for åndelig veiledning og kom i stand som et samarbeid mellom Bjørgvin bispedømme og Stiftelsen Bergen Diakonissehjem. Nå er senteret historie, men fortsatt står tilbudet om åndelig veiledning ved lag.
Guds fotspor
– Hva er forskjellen på sjelesorg og åndelig veiledning?
– Grensene er ikke alltid så lett å oppdage. Sjelesorgen er på en måte bredere og åpner for alle sider av livet. Den tar ofte utgangspunkt i noe vi sliter med. Den åndelige veiledningen er mer rettet mot troen og det kristne livet. Den er en hjelp til å oppdage Guds fotspor i hverdagen. Vi er ikke alene. Men sjelesorgen kan også berøre slike spørsmål, sier Bård Haukedal.
– Hvem gir veiledning?
– I hovedsak er det prester og andre medarbeidere som har fått videreutdanning i åndelig veiledning og som selv går i veiledning. Noen har det å gi åndelig veiledning som 10 prosent av sin stilling.
– Hvem kan få åndelig veiledning?
– Dette er et tilbud til alle. Vi har det vi kaller en inntakssamtale med alle som søker åndelig veiledning for å bli litt kjent, finne litt ut om ønskene til den som søker og om det er dette eller noe annet den enkelte etterspør.
Vidåpne dører
– Hva koster veiledningen?
– De fleste av våre veiledere koster det ingenting å gå i veiledning hos. Dette gjelder bl. a. prestene som har det som en del av sin stilling, men vi har og kontakt med veiledere som tar betalt for veiledningen. Dette vil de som ønsker å gå i veiledning, få informasjon om.
– Sjelesorg har alltid vært en naturlig del av kirkens virksomhet. Hvor åpne er prester og andre kirkelige ansatte for en samtale?
– Dørene er vidåpne. Jeg tror at kirkens medarbeidere gjerne slår av en prat med mennesker som ønsker det. Selv ønsker jeg å alminneliggjøre samtale om livet og troen. Det er ikke nødvendig å ha en krise for å ta kontakt. Det er godt å ha noen å snakke med og jeg vil gjerne være med å gjøre terskelen for slike samtaler lavere, sier Bård Haukedal.
Han formidler selv kontakt om noen ønsker åndelig veiledning. 

Kontaktinformasjon for Bjørgvin bispedøme

Bjørgvin biskop og bispedømeråd Strandgaten 198 Postboks 1960, Nordnes 5817 Bergen

Telefon: 55 30 64 70
E-post: bjoergvin.bdr@kyrkja.no
Org.nr: 818 066 872
kontonr. 2801.45.98164 - merk alle innbetalingar med ref. 270 + forklarande tekst

Kontortid: 08.30-15.00 Telefontid: 09.00-14.30