Dialog om Jomfru Maria og Jesusbarnet i Bibelen og Koranen

"Jomfru Maria og Jesusbarnet i Bibelen og Koranen" er tema for Åpen lunsj 10. desember i regi av Bergen kirkelige dialogsenter.

Innlegg av prest Hildegunn Isaksen og imam Ibrahim Sabic.
Det blir servert risengrynsgrøt og gløgg.

Stad: Dialogsenteret i Mariastuene, Dreggen 20
Torsdag 10. des. Kl.11-13
Open invitasjon til alle interesserte, uansett religiøs tru eller kvar ein høyrer til.

Kontaktinformasjon for Bjørgvin bispedøme

Bjørgvin biskop og bispedømeråd Strandgaten 198 Postboks 1960, Nordnes 5817 Bergen

Telefon: 55 30 64 70
E-post: bjoergvin.bdr@kyrkja.no
Org.nr: 818 066 872
kontonr. 2801.45.98164 - merk alle innbetalingar med ref. 270 + forklarande tekst

Kontortid: 08.30-15.00 Telefontid: 09.00-14.30