Bergen Kirkeautunnale 2015

Mangfold, tradisjon og nyskapning møtes hver høst i Bergen. Årets festival varer fra 28.oktober - 1.november og i programmet finne du noe for enhver smak, og for alle aldre!

Bergen  kirkeautunnale,  startet  i  2012,  er  en  spennende  scene  for  kirkekunst  og  musikk  av  høy  kvalitet,  for  både  publikum  og  fagmiljø. Bergen kirkeautunnale er et samarbeid mellom Bergen domkirke menighet, Barokksolistene og Bergen Barokk. Festivalen ønsker å vise noe av den mangfoldige kunst og kulturaktiviteten i våre kirker. Tradisjon og nye ideer står side om side. Våre arrangementer er i hovudsak kirkemusikk fremført i våre vakre kirkerom, men vi søker og andre kunstformer på nye arenaer. Festivalen  er  et  utstillingsvindu  for  kulturaktiviteten  i  og  rundt  kirken,  og  kombinerer  egne  arrangement  med  varierte  samarbeidsproduksjoner. Autunnalens  arbeidsutvalg 2015  består  av:

  • Erling  Dahl  jr.
  • Hans  Knut  Sveen
  • Møyfrid  Fuglestad  produsent
  • Kjetil  Almenning  domkantor  og  leder.

Kontaktinfo: bergen.kirkeautunnale@gmail.com

Kontaktinformasjon for Bjørgvin bispedøme

Bjørgvin biskop og bispedømeråd Strandgaten 198 Postboks 1960, Nordnes 5817 Bergen

Telefon: 55 30 64 70
E-post: bjoergvin.bdr@kyrkja.no
Org.nr: 818 066 872
kontonr. 2801.45.98164 - merk alle innbetalingar med ref. 270 + forklarande tekst

Kontortid: 08.30-15.00 Telefontid: 09.00-14.30