Kirken.no bruker såkalte cookies til trafikkmåling og optimalisering av innhold. Hvis du klikker «Jeg forstår, lukk meldingen» aksepterer du at vi bruker cookies på sidene. Vil du vite mer om cookies, trykk «les mer».

Jeg forstår, lukk meldingen

Les mer

Bispedømerådet med ny strategi, tilsetjingar og leiarval

Bjørgvin bispedømeråd har vore samla til møte 7. februar. På dagsorden stod konstituering med nyval av leiar, tilsetjingssaker, strategi og høyringar.

Bispedømerådet har no kome halvvegs i den inneverande valperioden, og det var difor ny konstituering med val av leiar og nestleiar. Det vart attval i begge funksjonar, og Inger Helene Thingvold Nordeide vart vald som leiar for to år og Karl Johan Kirkebø som nestleiar for to år.

Tilsetjingar

Bispedømerådet tilsette Helge Taranrød som prost i Norhordland.

Som sokneprest i Vesthordland prosti med Foldnes sokn som tenestestad vart Maria Tveten tilsett.

Som sokneprest i Sunnhordland prosti med Stord sokn som tenestestad vart Olav Johannes Oma tilsett i eit 3-årig vikariat.  

Strategi

Bjørgvin bispedømeråd vil satsa på gudsteneste, ungdom og diakoni i dei komande åra. Det vart klart då bispedømerådet vedtok strategi for 2018-2020. 

Les meir om strategien

Høyringar

Bjørgvin bispedømeråd har drøfta verksemdsgjennomgangen av Bergen kirkelige fellesråd. Arbeidsutvalet får fullmakt til å ferdigstille svar på høyringa.

Bjørgvin bispedømeråd har også drøfta høyringa av justering av hovudgudstenesta mm. Rådet bed administrasjonen lage utkast til høyringsvar på bakgrunn av innspel som kom fram i møtet. Saka vert handsama ved eit seinare møte.