Bispedømerådet sitt orienteringsmøte

Det første møtet for Bjørgvin bispedømeråd i 2017 var prega av orienteringssaker.

Reformasjonsmarkeringa med prosjektet Reformasjonsbyen Bergen var første sak på dagsorden. Bispedømerådet står bak den store satsinga saman med Bergen kirkelige fellesråd, Bergen domkirke menighet og Bergen kommune.

Resten av dagen var prega av at bispedømerådet skal delta på kyrkjemøtet i Trondheim 25. - 31. januar, der dei utgjer "Bjørgvinbenken". Rådet gjekk gjennom sakene som skal opp. Medlemene er plassert i ulike kommitear. Sjå lenke til oversyn over dette nedst på sida.

Kontaktinformasjon for Bjørgvin bispedøme

Bjørgvin biskop og bispedømeråd Strandgaten 198 Postboks 1960, Nordnes 5817 Bergen

Telefon: 55 30 64 70
E-post: bjoergvin.bdr@kyrkja.no
Org.nr: 818 066 872
kontonr. 2801.45.98164 - merk alle innbetalingar med ref. 270 + forklarande tekst

Kontortid: 08.30-15.00 Telefontid: 09.00-14.30