Bispedømerådsmøte avlyst

Bispedømerådsmøtet 2. mars 2015 er avlyst.

På grunn av mange forfall på kort varsel, er bispedømerådsmøtet 2. mars avlyst. Neste ordinære møte er 24. mars. Dette møtet vil på grunn av dagens avlysing bli eit lengre møte enn tidlegare planlagt.

Kontaktinformasjon for Bjørgvin bispedøme

Bjørgvin biskop og bispedømeråd Strandgaten 198 Postboks 1960, Nordnes 5817 Bergen

Telefon: 55 30 64 70
E-post: bjoergvin.bdr@kyrkja.no
Org.nr: 818 066 872
kontonr. 2801.45.98164 - merk alle innbetalingar med ref. 270 + forklarande tekst

Kontortid: 08.30-15.00 Telefontid: 09.00-14.30