Stor diakonikonferanse i Bjørgvin 3. november

Bjørgvin diakonikonferanse "Håp" med hovudtalarane Hilde Frafjord Johnson, Harald Stoltenberg, Henrik Syse og Halvor Nordhaug blir arrangert i Bergen 3. november. Vil du vera med, er det framleis råd å melda seg på.

Konferansen er den andre i regi av "Diakoni Bjørgvin" og finn stad i Salem konferansesenter torsdag 3. november kl. 10 - 16.

Bjørgvin diakonikonferanse 2016 er ein nasjonal møtestad for tilsette og frivillige medarbeidarar i kyrkje og samfunn, kyrkjelydar, institusjonar og organisasjonar.

Program:

  • Hilde Frafjord Johnson: Finst det håp for flyktningar og innvandrarar?
  • Henrik Syse og Halvor Nordhaug: Er det håp for vår kristne og humanistiske arv?
  • Harald Stoltenberg Tro, håp og tilstedeværelse

“Diakoni i Bjørgvin”. Eit økumenisk, ikkje-formelt nettverk av organisasjonar, kyrkjelydar og institusjonar engasjert i diakonalt arbeid, m.a. Haraldsplass diakonale stiftelse, Kirkens Sosialtjeneste, Kirkens SOS, Signo, Stiftelsen Betanien Bergen, Kirkens Bymisjon Bergen, Bergen kirkelige fellesråd, Døves menighet Bergen, Bjørgvin bispedømeråd m.fl.

Kontaktinformasjon for Bjørgvin bispedøme

Bjørgvin biskop og bispedømeråd Strandgaten 198 Postboks 1960, Nordnes 5817 Bergen

Telefon: 55 30 64 70
E-post: bjoergvin.bdr@kyrkja.no
Org.nr: 818 066 872
kontonr. 2801.45.98164 - merk alle innbetalingar med ref. 270 + forklarande tekst

Kontortid: 08.30-15.00 Telefontid: 09.00-14.30