Kvinneperspektiv på religionens kraft i samfunnet

Kirkelig dialogsenter invterer sammen med flere medarrangører til temasamling og religionsdialog på kvinnedagen.

Temasamlingen og dialogen har temaet: "Kvinneperspektiv på religionens kraft i samfunnet".
Temasamlingen starter kl.20.30 i Centralkirken, Vetrlidsalm. 8 i Bergen, med kaffe, te og kaker.

Det blir dialog med representanter fra fire ulike tros- og livssyn og stiller blant annet spørsmål om:
- hvordan ulike livssyn tenker om religion som del av et samfunnsengasjement?
- hvordan påvirker teologi vårt engasjement som kvinner i samfunnet?
- på hvilke områder kan vi se en sammenheng mellom kjønn, religion/livssyn og deltakelse i samfunnet?
Det vil også være åpen dialog med mulighet for sprøsmål og kommentarer.

Kvelden ledes av dialogprest Marianne Bergsjø Gammelsæter.
Deltakere i dialogen vil være:
Jannice Troe (buddhist), Piruntha Indrakumar (hindu), Worod Ali-Al-Obaidi (muslim), Ingrid Nyhus (kristen)

Arrangementet er åpent og gratis for alle.

Arrangører:
Kirkelig dialogsenter Bergen
Metodistkirken
Bergen domkirken menighet
KFUK-KFUM og K-forum
St. Jakob kirke

Kontaktinformasjon for Bjørgvin bispedøme

Bjørgvin biskop og bispedømeråd Strandgaten 198 Postboks 1960, Nordnes 5817 Bergen

Telefon: 55 30 64 70
E-post: bjoergvin.bdr@kyrkja.no
Org.nr: 818 066 872
kontonr. 2801.45.98164 - merk alle innbetalingar med ref. 270 + forklarande tekst

Kontortid: 08.30-15.00 Telefontid: 09.00-14.30