Fagdag for kvinneprestar i Bjørgvin bispedøme

Velkommen til ein innhaldsrik dag for kvinneprestar den 19. november kl.11.30 til 16.00 på Hotel Augustin.

Tema for dagen er "Frå misjonskvinner til kvinneprestar" v/ Kristin Fjelde Tjelle, ho var med oss ein dag på Stiftsmøte i Ulvik og jobbar til dagleg ved Misjonshøgskolen i Stavanger.

Vi inviterer alle kvinneprestar i Bjørgvin bispedøme, og dei som er tilsette av fellesråd. Påmelding innan 16. november 2015 til im974@kyrkja.no

Kontaktinformasjon for Bjørgvin bispedøme

Bjørgvin biskop og bispedømeråd Strandgaten 198 Postboks 1960, Nordnes 5817 Bergen

Telefon: 55 30 64 70
E-post: bjoergvin.bdr@kyrkja.no
Org.nr: 818 066 872
kontonr. 2801.45.98164 - merk alle innbetalingar med ref. 270 + forklarande tekst

Kontortid: 08.30-15.00 Telefontid: 09.00-14.30