Fagdagar for kyrkjemusikk

Bjørgvin bispedøme og Bergen kirkeautunnale inviterar til fagdagar for kyrkjemusikarar 26.-27. oktober. Kyrkjemusikk i trusopplæringa og nye kyrkjemusikalske initiativ er blant nokon av programpostane saman med flotte konsertar.

Me ynskjer å gje både kunnskap, inspirasjon og utfordring til det kyrkjemusikalske arbeidet i sokna.

Dag 1 – torsdag 26.10 er øyremerka plan for kyrkjemusikk og kyrkjemusikk i trusopplæringa.

To flotte konsertar under Bergen kirkeautunnale er inkludert i konferanseprisen.

Dag 2 – fredag 27.10 Under overskrifta Re:form – In:spir, presenterar me nye kyrkjemusikalske initiativ i Luther-året og foredrag om Luther og salmesongen.

Prosjektet «Pilegrim i Orgelsko» (eit nytt, nasjonalt prosjekt for orgelspelande born mellom seks og nitten år) inviterer oss inn i arbeidet sitt og seinare deltek dei og vi alle i ein felles Salmekveld.

Inspirer gjerne ein kollega, kyrkjeverja eller eit soknerådsmedlem til å melde seg på fagdagane!

Velkomen til fagdagar i Reformasjonsbyen Bergen 26. – 27.10.

For program og påmelding, sjå lenkjer nede på sida

Gode helsingar frå

Bjørgvin kyrkjemusikkutval

Kjetil Almenning – Henny Koppen – Tonje Askeland – Ivar Mæland

Kontaktinformasjon for Bjørgvin bispedøme

Bjørgvin biskop og bispedømeråd Strandgaten 198 Postboks 1960, Nordnes 5817 Bergen

Telefon: 55 30 64 70
E-post: bjoergvin.bdr@kyrkja.no
Org.nr: 818 066 872
kontonr. 2801.45.98164 - merk alle innbetalingar med ref. 270 + forklarande tekst

Kontortid: 08.30-15.00 Telefontid: 09.00-14.30