Fagdag om forteljing og formidling i trusopplæring, konfirmantarbeid og i gudstenester

Velkommen til ein fag- og inspirasjonsdag onsdag 17.juni med gode verktøy for arbeid blant barn og unge, inkludert konfirmantar, og for arbeid med familiegudstenester.

Målgruppe: Kateketar, prestar, kyrkjelydspedagogar, frivillige og andre interesserte.

Stad: Scandic Ørnen hotell, Bergen (rett ved Bystasjonen).

 

PROGRAM FOR 17.JUNI 9.30-15.45:

9:00 Registrering/kaffe enkel servering.

9:30 Opning

9:40 Innleiing om forteljartekstane i kyrkjeåret ( F )

10:00 Bibeldrama – Bjørn K. Jellestad

12:00 Lunsj

12:45 Kreativ formidling (ny bok på veg) v/Bjørn K. Jellestad

13:30 Pause

13:45 Rom for læring - konfirmantar m/ Jan Christian Kielland

15:45 Slutt

Kontaktinformasjon for Bjørgvin bispedøme

Bjørgvin biskop og bispedømeråd Strandgaten 198 Postboks 1960, Nordnes 5817 Bergen

Telefon: 55 30 64 70
E-post: bjoergvin.bdr@kyrkja.no
Org.nr: 818 066 872
kontonr. 2801.45.98164 - merk alle innbetalingar med ref. 270 + forklarande tekst

Kontortid: 08.30-15.00 Telefontid: 09.00-14.30