Flott Stefanushelg i Bergen

Sammen med syrisk-ortodokse kristne fra Tyrkia har Stefanusalliansen vært på turne i Bjørgvin bispedømme. Biskop Saliba og biskop Nordhaug, SKRUK og syrisk-ortodokse sangere, ungdomssamling med spennende FBI-kurs. Se bilder!

Det har vært tre konserter med koret SKRUK og sangere fra den syrisk-ortodokse kirken. Etter konsertene har Stefanusalliansen hatt seminar om trosfrihet og situasjonen for kristne i Tyrkia og Midtøsten. Stefanusalliansen som er en av misjonsorganisasjonene Den norske kirke samarbeider med, deltok på gudstjeneste i tre forskjellige kirker i Bjørgvin.

En svært aktiv, vellykket og spennende helg! Stefanusalliansen takker biskop Halvor Nordhaug, Vetle Karlsen Eide og resten av Bjørgvin bispedømme for godt samarbeid! Og en varm takk til biskop Saliba Özmen fra den syrisk-ortodokse kirken i Tyrkia og Zeki Aydin og de andre syrisk-ortodokse sangerene fra Tyrkia og Sverige.

Kontaktinformasjon for Bjørgvin bispedøme

Bjørgvin biskop og bispedømeråd Strandgaten 198 Postboks 1960, Nordnes 5817 Bergen

Telefon: 55 30 64 70
E-post: bjoergvin.bdr@kyrkja.no
Org.nr: 818 066 872
kontonr. 2801.45.98164 - merk alle innbetalingar med ref. 270 + forklarande tekst

Kontortid: 08.30-15.00 Telefontid: 09.00-14.30