Representanter fra ulike tros- og livssyn sammen for fred

Kirkelig dialogsenter Bergen arrangerer for første gang «Sammen for fred» 2.desember kl.19 i Mariakirken i Bergen. Mellom åtte og ti representanter fra ulike tros- og livssyn deltar med lesning av fredstekster fra sin tradisjon og tenning av fredslys. «Fredslyset» kommer med flamme fra Fødselskirken i Betlehem.

– Dette kommer til å bli et viktig symbolarrangement. Vi våger å stå sammen i bokstavelig forstand, i respekt og med vår egenart, og for fredens sak her vi bor, sier dialogprest i Bergen, Marianne Bergsjø Gammelsæter. Hun mener det er veldig viktig at de som representerer Den norske kirke, som majoritetskirke, går foran og skaper gode, religionsdialogiske møtesteder som inkluderer alle. – Det er virkelig en sterk markering at alle vi som tror og tenker forskjellig kan stå sammen i Mariakirken på fredag. Her står representanter fra både flere muslimske trossamfunn, kristne og Humanetisk forbund side om side, sier Gammelsæter.

Biskop Halvor Nordhaug støtter arrangementet. Han mener at dette viser hvor viktig det religionsdialogiske grasrotarbeidet er. – Dette er et viktig supplement til pågående debatter mellom livssynene, sier biskopen.

Vakkert og sterkt innhold
Arrangementet bindes sammen av nykomponert jazzmusikk, sang, stillhet og nyskrevne tekster. Kulturbyråd Julie Andersland deltar. De som ønsker kan ta med egne lykter å få med flamme fra Fredslyset tilbake til sin egen sammenheng.

Det er Kirkelig dialogsenter Bergen, sammen med en økumenisk komité, som står bak arrangementet, og det er støttet økonomisk av Bergen kommune.

Kontaktinformasjon for Bjørgvin bispedøme

Bjørgvin biskop og bispedømeråd Strandgaten 198 Postboks 1960, Nordnes 5817 Bergen

Telefon: 55 30 64 70
E-post: bjoergvin.bdr@kyrkja.no
Org.nr: 818 066 872
kontonr. 2801.45.98164 - merk alle innbetalingar med ref. 270 + forklarande tekst

Kontortid: 08.30-15.00 Telefontid: 09.00-14.30