Kirken.no bruker såkalte cookies til trafikkmåling og optimalisering av innhold. Hvis du klikker «Jeg forstår, lukk meldingen» aksepterer du at vi bruker cookies på sidene. Vil du vite mer om cookies, trykk «les mer».

Jeg forstår, lukk meldingen

Les mer

Velkommen til frokostmøte i Korskirken 20. september!

Ukens tese kommer fra Nils Tore Skogland v/Naturvernforbundet. Den lyder slik: "Trygt samfunn forutsetter altomfattende naturvern. - Et samfunn med miljøproblemer er et samfunn bygget på sand." Onsdag 20. september kl. 08 diskuterer vi nok en gang ukens tese på frokostmøte i Korskirken.

Tesen er nå synlig på Johanneskirkens tårn og Nykirkens vegg.
På frokostmøtet får du høre Skogland utdype sin tese, og du får delta i samtale om tesen.

Sett på vekkerklokken, ta med deg en venn og kom på ukens frokostmøte. På vegen kan man stikke innom Godt Brød på Nedre Korskirkeallmenning og kjøpe med seg Lutherfrokost m/kaffe til kr 55.
 
Skoglands begrunnelse for tesen:

Gjennom “Teser i tiden” og reformasjonsjubileet, har vi fått en anledning til å reflektere over vår tids største utfordringer og hvor avhengig samfunnet vårt er av en livskraftig natur.

Det er først når naturen ivaretas, at vi får et stabilt klima, kan produsere mat og høste noe av naturens overskudd. Velfungerende natur bidrar til gode livsvilkår. For å sikre dette trengs en altomfattende naturvernpolitikk, som ivaretar vårt livsgrunnlag.

Det Naturlega steget har utviklet en vitenskapelig konsensus definisjon for en holdbar/videreførbar utvikling. Det innebærer at vi:

  1) Ikke må ta ut mer materialer fra jordskorpen, enn det biosfæren tåler. Det er funnet mer fossil energi enn atmosfæren tåler. Derfor må leting etter mer gass, olje og kull stoppes. Samtidig må de økonomiske betingelsene som den fossile industrien har svekkes samtidig. Energisparing må gjøres mer lønnsomt.

  2) Ikke må spre stoffer som er tunge for naturen å bryte ned. Miljøgifter må forbys og det må utvikles naturlige alternativ.

  3) Ikke må ødelegge naturområder. Naturområder trengs blant annet for å fjerne karbon fra atmosfæren og sikre naturmangfold. Derfor trengs større områder.

  4) Ikke må hindre menneskers mulighet til å få dekket sine grunnleggende behov. Dette inkluderer behov for livsopphold, beskyttelse, hengivenhet, forståelse, deltagelse, rekreasjon, skapelse, identitet og frihet.

Hvordan kan dette gjøres?
  A) Bidra til at kirken, myndigheter og bedrifter gjennomfører “ABCD metoden for holdbar utvikling” (
http://www.detnaturligasteget.se/var-metod/#abcd):
  a) Bevissthet.
  b) Hva er dagens situasjon? Vær ærlig.
  c) Definer en holdbar visjon. Ikke tenk for smått.
  d) Prioriter tiltak og fortsett videre til a.

B) Bidra til å redusere vårt høye energi- og arealforbruk. Dette er kilden til klimagassutslipp, luftforurensning, naturødeleggelser, tap av matjord og karbontap som igjen gir et varmere klima.

C) Bidra til å fremme biologisk kunnskap om prosessene i naturen. Det trengs økt forskning innen design og naturlige materialer, som kan erstatte dagens plastprodukter.

D) Ta i bruk design og naturlige materialer som kan gjenbrukes i naturen.

E) Støtt utvidelse av nasjonal- og landskapsparkene, som bidrar til mer karbonlagring og naturmangfold.

F) Bli med i naturvernorganisasjoner, slik at politikerne får et større demokratisk fundament for å ivareta vårt livsgrunnlag og skape et videreførbart samfunn. Velkommen på: naturvernforbundet.no/medlem

Manglende ivaretakelse av livsbetingelsene, vil true vår velstand og eksistens. Å bygge vår velstand på natures tap av leveområder og klimaendringer, er som å reise et bygg på sand. Det er tid for å erkjenne at det er naturen som er den reelle kilden for vår sivilisasjon. Vi må gå fra å være maktmisbrukende herskere i naturen, til å bli ydmyke forvaltere med respekt og ansvar for et videreførtbart samfunn i en livskraftig natur.

• Et trygt samfunn forutsetter altomfattende naturvern. Et samfunn med miljøproblemer, er et samfunn bygget på sand.
 

Velkommen på frokostmøte!