Samisk gudsteneste i Bergen

På samefolkets dag, 6. februar, blir det gudsteneste i Bergen kl 13.

Gudstenesta blir halden i Skrudhuset i Bergen domkirke 6. februar kl. 13. Gudstenesta er ved tidlegare biskop i Nord-Hålogaland, Per Oskar Kjølås.

Kontaktinformasjon for Bjørgvin bispedøme

Bjørgvin biskop og bispedømeråd Strandgaten 198 Postboks 1960, Nordnes 5817 Bergen

Telefon: 55 30 64 70
E-post: bjoergvin.bdr@kyrkja.no
Org.nr: 818 066 872
kontonr. 2801.45.98164 - merk alle innbetalingar med ref. 270 + forklarande tekst

Kontortid: 08.30-15.00 Telefontid: 09.00-14.30