Kirken.no bruker såkalte cookies til trafikkmåling og optimalisering av innhold. Hvis du klikker «Jeg forstår, lukk meldingen» aksepterer du at vi bruker cookies på sidene. Vil du vite mer om cookies, trykk «les mer».

Jeg forstår, lukk meldingen

Les mer

Saksframlegg til sak om høyring på ny trussamfunnslov

Bjørgvin bispedømeråd skal i møte 5. desember drøfta sitt høyringssvar til Kulturdepartementet i saka om ny lov om trus- og livssynssamfunn.

Bjørgvin bispedømeråd hadde si første drøfting av denne saka i møte 3. november. På bakgrunn av dette har administrasjonen ved bispedømekontoret skrive eit framlegg til høyringsfråsegn, sjå lenke nedst på sida. Den første runden i bispedømerådet tyda på at det vil bli votering om nokre av spørsmåla høyringa ber om svar på. Kva som blir bispedømerådet sitt endlege høyringssvar, vil bli gjort kjent etter møtet i desember.

På dette møtet vil det elles vera fleire tilsetjingssaker, og bispedømerådet møter ungdomsrådet i Bjørgvin.

Sakliste

Ord for dagen
Godkjenning av innkalling og saksliste
Godkjenning av møteprotokollen frå 03.11.2017
Tilsetting av sokneprest i Nordhordland prosti, Ostereidet og Mo sokn
Tilsetting av sokneprest i Fana prosti, Birkeland sokn
Tilsetting av sokneprest i Fana prosti, Skjold sokn
Tilsetting av prostiprest i Åsane prosti
Budsjett 2018
Rapport reformasjonsjubileet
Høyring: Forslag til ny lov om trus- og livssynssamfunn
Orienteringssaker

Møte med Ungdomsrådet

Kontaktinformasjon for Bjørgvin bispedøme

Bjørgvin biskop og bispedømeråd Strandgaten 198 Postboks 1960, Nordnes 5817 Bergen

Telefon: 55 30 64 70
E-post: bjoergvin.bdr@kyrkja.no
Org.nr: 818 066 872
kontonr. 2801.45.98164 - merk alle innbetalingar med ref. 270 + forklarande tekst

Kontortid: 08.30-15.00 Telefontid: 09.00-14.30