Kirken.no bruker såkalte cookies til trafikkmåling og optimalisering av innhold. Hvis du klikker «Jeg forstår, lukk meldingen» aksepterer du at vi bruker cookies på sidene. Vil du vite mer om cookies, trykk «les mer».

Jeg forstår, lukk meldingen

Les mer

I see humans - feiring av menneskeverdet!

Lørdag 11.april er det folkefest på Torgalmenningen i Bergen kl. 14-16. Festen skal belyse verdiene vi mennesker har felles på tvers av alle ulike dogmatiske oppfatninger, politisk ståsted, språk, religioner og overbevisninger.

Markeringen har fått tittelen «I see humans», for det er medmennesker vi skal se, ikke problemer, uønskede eller fremmedelementer. På engelsk for at flest mulig skal forstå. Når vi ser hverandre som medmennesker er det større rom for å skape et trygt og godt samfunn å leve i. Det er for å illustrere at det finnes et felles utgangspunkt. Vi mener det er mulig å opprette dialog og forståelse for hverandres ulikheter.

 

Motivasjonen for feiringen er den polariseringen og stigmatiseringen vi ser som skaper frykt, ikke bare i vårt eget nære samfunn men også i store deler av verden. Det er ikke en motdemonstrasjon mot alt som er galt i samfunnet, men en markering over det som er bra og som vi ønsker å ta vare på.

 

Det vil bli appeller med fokus på det globale, nasjonale og bynære. Det blir kulturelle innslag med stor bredde og variasjon fra scenen, ballonger og T-skjorter, samt stands fra de ulike organisasjonene. Utfordringer og gleder over mangfoldet som finnes i vår by.

 

Fokuset er å løfte frem Romfolk, arbeidsinvandrere, rusavhengige, asylanter osv. Det er et viktig poeng at det ikke er en partipolitisk markering – den skal løfte frem det vi har til felles.

 

Arbeidsgruppen som skal stå for den praktiske gjennomføringen av markeringen består av representanter fra følgende organisasjoner i Bergen:

 

Kirkens Bymisjon

             Røde Kors

             Norsk Folkehjelp

             Amnesty International

             Redd Barna

             Samarbeidsrådet for tros- og livssynssamfunn (STL)

             Det felles innvandrerråd i Hordaland

             Den Norske Syriakomite

             MIKS Ressurssenter

 

Flere og flere organisasjoner støtter denne markeringen - se oppdatert liste via linken under.

Vi oppfordrer de som har mulighet til å vise sin støtte ved å delta på denne markeringen i Bergen 11.april kl.14 

Kontaktinformasjon for Bjørgvin bispedøme

Bjørgvin biskop og bispedømeråd Strandgaten 198 Postboks 1960, Nordnes 5817 Bergen

Telefon: 55 30 64 70
E-post: bjoergvin.bdr@kyrkja.no
Org.nr: 818 066 872
kontonr. 2801.45.98164 - merk alle innbetalingar med ref. 270 + forklarande tekst

Kontortid: 08.30-15.00 Telefontid: 09.00-14.30