Innsettelse av prost i Bergensdalen prosti

Søndag 29. oktober kl. 19:00 ønsker vi velkommen til innsettelsesgudstjeneste i Storetveit kirke for Anne Mathilde Garmann Klare. Hun innsettes som prost i nyopprettede Bergensdalen prosti.

Velkommen til innsettelsesgudstjeneste!

Anne Mathilde Garmann Klare innsettes av biskop Halvor Norhaug på kveldsgudstjeneste m/nattverd i Storetveit kirke, søndag 29. okotber kl. 19:00. Preken blir ved den nyinnsatte prosten selv. Sokneprest i Storetveit, Bjarte Holme m.fl bidrar også under innsettelsesgudstjenesten.

Etter gudstjenesten blir det kirkekaffe med servering på Storetveit menighetshus hvor den nye prosten ønskes velkommen.

Alle er velkommen til å delta på gudstjenesten og kirkekaffen etterpå. Vi oppfordrer særlig ansatte, frivillige og andre fra menighetene i det nye prostiet til å ta turen denne søndagen.

Vel møtt!

 

Om Bergensdalen prosti:  
Bjørgvin bispedømeråd vedtok i møte 13. juni 2016 å opprette et nytt prosti i Bergen. Prostiet strekker seg over Bergensdalen Fyllingsdalen, og dekker dermed noen av soknene som til nå har tilhørt Domprostiet og Fana prosti. Storetveit sokn blir prostesete i Bergensdalen prosti.

Følgende sokn er med i Bergensdalen prosti: Landås, Slettebakken, Storetveit, Bønes, Årstad, Fridalen, Løvstakksiden, Fyllingsdalen og Sælen.

Kontaktinformasjon for Bjørgvin bispedøme

Bjørgvin biskop og bispedømeråd Strandgaten 198 Postboks 1960, Nordnes 5817 Bergen

Telefon: 55 30 64 70
E-post: bjoergvin.bdr@kyrkja.no
Org.nr: 818 066 872
kontonr. 2801.45.98164 - merk alle innbetalingar med ref. 270 + forklarande tekst

Kontortid: 08.30-15.00 Telefontid: 09.00-14.30