Intern utlysing

Det er ledig tre stillingar som prostiprest. Søknadsfrist 10. februar 2015

  • Prostiprest i Fana
  • Prostiprest i Arna og Åsane
  • Prostiprest i Vesthordland

 

Les meir om stillingane i dokumenta lengre nede på sida. Frist: 10.februar 2015

Kontaktinformasjon for Bjørgvin bispedøme

Bjørgvin biskop og bispedømeråd Strandgaten 198 Postboks 1960, Nordnes 5817 Bergen

Telefon: 55 30 64 70
E-post: bjoergvin.bdr@kyrkja.no
Org.nr: 818 066 872
kontonr. 2801.45.98164 - merk alle innbetalingar med ref. 270 + forklarande tekst

Kontortid: 08.30-15.00 Telefontid: 09.00-14.30