Johan Nordahl Brun-prisen til Karoline Krüger og Sigvart Dagsland

Johan Nordahl Brun-prisen for 2015 går til Karoline Krüger og Sigvart Dagsland. Juryens medlemer deler ut prisen under ei mottaking i Korskirken i Bergen, søndag 19. april kl. 18 - 19

For begge artistane er det heilskapen i produksjonen deira som ligg til grunn for prisen.
Juryleiar Halvor Nordhaug nemner særleg:

- Sigvart Dagsland har fleire plateinnspelingar som på framifrå vis nytolkar den kristne sang- og salmetradisjonen.
- Karoline Krüger har ved sin musikk til Jakobsmessa, som bl.a. blir brukt jamleg i St. Jakob kirke i Bergen, gitt eit nyskapande bidrag til kyrkja sitt liturgiske liv.
- Saman gav dei i 2013 ut ei vakker juleplate.
- Dei har begge gjeve mange bidrag til Kirkelig Kulturverksteds si verksem. Kirkelig Kulturverksted er ein av dei viktigaste brubyggjarane mellom kyrkje og samfunn i landet vårt.

Ved prisutdelinga deltek følgjande artistar i tillegg til prisvinnarane sjølve:

• Hilde Trætteberg
• Hildegunn Garnes Reigstad og Torjus Vierli

I tillegg blir det talar ved biskop Halvor Nordhaug og Erik Hillestad (Daglig leder i Kirkelig Kulturverksted)

Prisen har følgjande statuttar:

1) Prisen deles ut av Bjørgvins biskop til en person, en institusjon eller en virksomhet med tilknytning til Bergen eller Bjørgvin bispedømme, som har markert seg i kirke, kultur og/eller samfunnsliv, på en måte som viderefører arven fra Johan Nordahl Brun.

2) Særlig aktuelle i denne sammenheng er personer/institusjoner/virksomheter som i likhet med Johan Nordahl Brun har virket som brobyggere mellom kirken og samfunnet.

3) Prisen deles ut etter vedtak i en jury bestående av følgende personer:
- Bjørgvin biskop (leder)
- Bergens ordfører
- Kirkens Bymisjon i Bergen generalsekretær

4) I prisen inngår et beløp på kr 20.000. Pengene skal tilfalle et veldedig formål etter prisvinnerens ønske. Dersom prisvinneren er en institusjon/virksomhet av veldedig karakter, kan beløpet gå til denne.

Kontaktinformasjon for Bjørgvin bispedøme

Bjørgvin biskop og bispedømeråd Strandgaten 198 Postboks 1960, Nordnes 5817 Bergen

Telefon: 55 30 64 70
E-post: bjoergvin.bdr@kyrkja.no
Org.nr: 818 066 872
kontonr. 2801.45.98164 - merk alle innbetalingar med ref. 270 + forklarande tekst

Kontortid: 08.30-15.00 Telefontid: 09.00-14.30