Kalender for Bjørgvin bispedøme våren 2018

Kalenderen på våre nettsider er no oppdatert. I tillegg har vi sendt ut bispedømet sin trykte Stiftskalender til alle kyrkjekontora.

I kalenderen finn du blant anna retreatkveldar, to "På trua laus" der biskopen og gjester møtest rundt eit tema, Johan Nordahl Brun-prisutdeling, fagdagar, bispedømerådsmøte og visitasar.

Biskopen sin kalender er også oppdatert.

Dersom du vil vera oppdatert på hendingar i bispedømet, er det lurt å abonnera på nytt frå nettsidene våre eller følgja Bjørgvin bispedøme på Facebook.

Kontaktinformasjon for Bjørgvin bispedøme

Bjørgvin biskop og bispedømeråd Strandgaten 198 Postboks 1960, Nordnes 5817 Bergen

Telefon: 55 30 64 70
E-post: bjoergvin.bdr@kyrkja.no
Org.nr: 818 066 872
kontonr. 2801.45.98164 - merk alle innbetalingar med ref. 270 + forklarande tekst

Kontortid: 08.30-15.00 Telefontid: 09.00-14.30