Kirken.no bruker såkalte cookies til trafikkmåling og optimalisering av innhold. Hvis du klikker «Jeg forstår, lukk meldingen» aksepterer du at vi bruker cookies på sidene. Vil du vite mer om cookies, trykk «les mer».

Jeg forstår, lukk meldingen

Les mer

Kurs: Å leie, spele og syngje bibelske salmar

Kurs i Bibelske salmar 20. og 21. oktober for alle interesserte, kantorar, kyrkjemusikarar, prestar, koristar og "lekfolk". Kurset blir halde på Institutt for musikk, Universitetet i Bergen og er eit samarbeid mellom Griegakademiet, Bergen kirkeautunnale og Bjørgvin bispedøme.

Å leie, spele og syngje bibelske salmar 

Program:

Torsdag 20. oktober 
Griegakademiet - orgelsalen. Adr: Lars Hilles gt. 3.
10.00-10.30: Opning med tidebøn
10.30-12.00:Kristin Joachimsen: Historisk og teologisk blikk på bibelske salmer
Stig Wernø Holter – Presentasjon av materialet
12.00-13.00: Lunsj – Kantina Griegakadmiet

13.00-14.30: Gruppeundervisning del 1
Gruppe 1: Leie (Kjetil Almenning)
Gruppe 2: Spele (Sigurd Øgaard)
Gruppe 3: Syngje (Thrøstur Eriksson)

14.45-16.15: Gruppeundervisning del 2
Gruppe 2: Leie (Kjetil Almenning)
Gruppe 3: Spele (Sigurd Øgaard)
Gruppe 1: Syngje (Thrøstur Eriksson)

16.30-17.00: Oppsummering i plenum
17.30: Felles middag

19.30 Mariakirken
"Fra Bergen til Baku" med Eyvind Skeie

Fredag 21. oktober
Gunnar Sævigs sal

9.00 - 9.30: Tidebøn
9.45 - 11.15: Gruppeundervisning del 3
Gruppe 3: Leie (Kjetil Almenning)
Gruppe 1: Spele (Sigurd Øgaard)
Gruppe 2: Syngje (Thrøstur Eriksson)

11.30 - 12.00: Thröstur Eiriksson: Bruk av bibelske salmar
12.00 - 12.45: Lunsj
13.00 - 14.30: Sigurd Øgaard: Workshop: Anglican Chant
14.45 - 15.45: Oppsummering frå gruppene – erfaringar

Pris: kr 1.000,-  inkl. lunsjar, kaffipausar, middag torsdag kveld og konsert i Mariakirken

Kurset gjev ikkje studiepoeng.
Målgruppe: Kantorar/ kyrkjemusikarar, prestar, koristar og andre interesserte

Griegakademiet, institutt for musikk, UiB

I løpet av to dagar vil deltakarane arbeide både i plenum og i grupper med å leie, spele og syngje bibelske salmar. Begge dager blir opna med tidebøner. Materialet som det skal arbeidast med er Koralboken Bind 3, tilsvarande Norsk salmebok (2013), kapittel VII Bibelske salmar og liturgiske ledd, nr. 900-991.

Deltakarene må ta med Norsk salmebok 2013 og Koralbokens Bind 3 til kurset.

Førelesarar: Tilsette ved Griegakademiet institutt for musikk, UiB, Bergen domkirke menighet, Norges Musikkhøgskole og Menighetsfakultetet.

Påmeldingsfrist: 17. oktober 2016 (lenke til påmelding nedst på sida).
Påmeldinga skjer på "Checkin.no" der ein må registrera seg som brukar viss ein ikkje alt har gjort det tidlegare. 

Påmeldinga er bindande. Dvs at dersom du melder deg av etter påmeldingsfristen, vil du bli fakturert for heile kursavgifta.

Kurset er støtta av Kyrkjerådet.

 

 

Kontaktinformasjon for Bjørgvin bispedøme

Bjørgvin biskop og bispedømeråd Strandgaten 198 Postboks 1960, Nordnes 5817 Bergen

Telefon: 55 30 64 70
E-post: bjoergvin.bdr@kyrkja.no
Org.nr: 818 066 872
kontonr. 2801.45.98164 - merk alle innbetalingar med ref. 270 + forklarande tekst

Kontortid: 08.30-15.00 Telefontid: 09.00-14.30