Ledig vikariat som kapellan i Bjørgvin bispedøme

Bjørgvin bispedøme har ledig vikariat som kapellan i Skjold sokn i Fana prosti (Bergen) i perioden 1. juni 2017 - 3. april 2018.

For utlysingstekst, klikk her

Søknad med CV sendes på e-post til: bjoergvin.bdr@kyrkja.no

Søknadsfrist: 27. april 2017

 

 

Kontaktinformasjon for Bjørgvin bispedøme

Bjørgvin biskop og bispedømeråd Strandgaten 198 Postboks 1960, Nordnes 5817 Bergen

Telefon: 55 30 64 70
E-post: bjoergvin.bdr@kyrkja.no
Org.nr: 818 066 872
kontonr. 2801.45.98164 - merk alle innbetalingar med ref. 270 + forklarande tekst

Kontortid: 08.30-15.00 Telefontid: 09.00-14.30