Døveprest i Bergen og samarbeidsområdet VEST - Døveprostiet

Det er ledig en 100 % stilling som døveprest i Samarbeidsområde VEST med tjenestested i Bergen. Frist for søknad: 12. februar.

Døvemiljøet i Bjørgvin bispedømme er det nest største i Norge og har en aktiv døvemenighet i Bergen. 

Døvepresten er soknepresten i Døvekirken. Den som tilsettes vil ha ansvar for å videreutvikle det kirkelige tilbudet for døve og for å gjennomføre gudstjenester og kirkelige handlinger på tegnspråk i Bergen og Bjørgvin. I dette skal soknepresten samarbeide med menighetsrådet og de andre ansatte. Det må påregnes oppgaver i prostiet og Samarbeidsområde Vest. Arbeidsoppgavene vil bli tilrettelagt sammen med den som tilsettes. Du må kjenne deg igjen i å trives med en menighetsprests oppgaver og de forskjellige aspektene ved barne- og ungdomsarbeid og konfirmantundervisning. Du må ha en trygg pastoral identitet og gode formidlingsevner.

For full utlysingstekst klikk på linken "full utlysingstekst"

Kontaktinformasjon for Bjørgvin bispedøme

Bjørgvin biskop og bispedømeråd Strandgaten 198 Postboks 1960, Nordnes 5817 Bergen

Telefon: 55 30 64 70
E-post: bjoergvin.bdr@kyrkja.no
Org.nr: 818 066 872
kontonr. 2801.45.98164 - merk alle innbetalingar med ref. 270 + forklarande tekst

Kontortid: 08.30-15.00 Telefontid: 09.00-14.30